Nyttiga bakterier kombinerade med blåbär kan bidra till minskad infektions- och inflammationsrisk

Tarmarna, huden och lungorna är kroppens viktigaste immunologiska organ eftersom de alltid har beröring med omgivningen. Ungefär hälften av immunförsvarets celler finns i tarmarna.

Om kroppen attackeras av virus, svamp eller bakterier kan det uppstå en infektion. Kroppen reagerar då vanligen med en inflammation (svullnad, ömhet m.m.).

Många äldre har svaga men permanenta inflammationer utan obehag. Trots detta kan inflammationen öka risken för olika sjukdomar (t.ex. åderförkalkning och tarmsjukdomar).

Antibiotika är den vanligaste anledningen till att tarmens funktionalitet kommer i obalans. När man tagit en antibiotikakur dröjer det cirka 6 månader innan tarmens bakterieflora är helt och hållet bra igen. Man kan återställa balansen i tarmen om man tillför lämpliga bakterier. Äldre personer behandlas med antibiotika och cirka 30 procent av äldreboende kureras på detta sätt. Dessa patienter har troligen en rubbad bakterieflora i sin tarm. Detta kan leda till störningar i immunförsvaret och ökad inflammation.

Det finns alltså starka skäl för att försöka återuppbygga tarmfloran med stöd av ”goda” bakterier. Går det att minska inflammationen i tarmen kan även inflammationerna i andra delar av kroppen bromsas.

blueberries

Blåbär innehåller många värdefulla substanser som vitaminer, mineraler och fibrer. Bärens skal innehåller också polyfenoler som både har en antioxidativ verkan och en antimikrobiell kapacitet att döda bakterier. Det finns dock en risk att polyfenolerna reducerar halten av de ”nyttiga” bakterierna i tarmen. Forskare från olika universitet, högskolor och sjukhus har därför studerat effekten av att kombinera blåbär med ”goda” bakterier.

Forskare försöker alltså hitta optimala kombinationer av bär och bakterier för att, helst inom något år, kunna starta upp pilotstudier. Man hoppas här framförallt få fram kosttillskott som är särskilt anpassade till äldre människor och hjälpa dem att minska de hälsobekymmer som diskuteras i denna artikel.

I dagsläget är Sveriges mest sålda probiotika (levande bakterier med fördelaktig inverkan på hälsotillståndet) och blåbär (kosttillskott) ProbiMage respektive Blue eye.