Faran med sömntabletter

På senare år har allt fler fått problem med sömnen och det är lätt att man tar till sömntabletter för att försöka lösa sina problem. Man måste dock vara på det klara med att det finns stora faror med sådana då det är lätt att bli beroende av dem. Det finns med andra ord anledning för dig att tänka dig för mer än en gång innan du tar till piller.

Det finns ett antal typer av sömntabletter. En del är i första hand för den som lider av insomningsproblem, sk. insomningstabletter, andra sk. sömnmedel är avsedda för dem som ofta vaknar på nätterna och har svårt att somna om. De flesta av de här medlen är beroendeframkallande vilket innebär att effekten avtar för en viss given dos efter ett tag samt att du riskerar att överhuvudtaget inte kunna sova en blund utan medicin efter ett tags användning.

Det finns dock typer av sömntabletter som inte anses vara beroendeframkallande t.ex. Propavan som är en typ av antihistamin. Dock kan även de ha den egenskapen att du inte kan sova utan dem efter att du tagit dem en tid. Endast medicin som man utvecklar tolerans mot räknas till de beroendeframkallande vilket egentligen är helt missvisande.

sleeping pills

Förutom att vara beroendeframkallande ger alla typer av sömntabletter biverkningar och dessa kan i vissa fall vara mycket svåra såsom ångest, aggressivitet, overklighetskänslor m.m.

Innan man testar med sömntabletter bör man prova andra mindre farliga vägar för att lösa sina sömnbesvär. Stress, oro, sömnapné, melatoninbrist är några saker som kan försämra sömnen. Med hjälp av t.ex. melatonintillskott, meditation, zonterapi, kognitiv beteendeterapi (KBT) kan man kanske lösa sina sömnproblem och slippa använda sig av piller.

På sajten Sömntabletter får du lära dig mera om vilka olika typer av sömntabletter det finns, vilka vanliga biverkningar de har samt få tips på olika alternativa lösningar på dina sömnproblem.