Att göra vid hjärtstopp

Om du rör dig på Stockholms central och framför dig så segnar plötsligt ned en äldre person framför dig så är chansen stor att det är ett hjärtstopp som personen har drabbats av. I det här fallet så är verkligen de goda råden dyra och du har bara sekunder på dig för att rädda livet på personen som ligger på det kalla marmorgolvet.

Lyckligtvis för dig så ser du att en hjärtstartare finns upphängd på en vägg 10 meter från dig. Du springer snabbt fram och plockar ner den gröna väskan från väggen och är tillbaka till personen som ligger medvetslös på det kalla golvet. Människor börjar samlas kring dig och personen, och ingen utom du har tillräckligt fokus för att veta vad som ska göras.

Du kontrollerar först andning och luftvägar och konstaterar snabbt att det varken finns andning eller puls. Nu är de goda råden verkligen dyra och värdefull tid har gått. Du öppnar upp hjärtstartaren och slår på den, och inom de längsta 60 sekunderna i ditt liv så startas maskinen upp och en röst börjar berätta för dig vad du ska göra. Då du har gått en hjärtstartarutbildning så vet du exakt vad som ska göras och med den intelligenta hjälpen från defibrillatorn framför dig så har patienten på golvet redan fått sin första elchock mot hjärtat.

find pulse

En svag puls börjar etableras i defibrillatorns inbyggda EKG och patientens puls och andning kommer igång. Ambulanspersonalen som någon av åskådarna kallade på anländer och tar över ditt arbete och tar patienten till akutmottagningen på sjukhuset. Hur det går för patienten får du aldrig veta, men du kan vara glad för att du gick utbildning i hur du hanterar en hjärtstartare, för utan den skulle du stå där som alla de andra åskådarna och inte veta vad han eller hon borde göra.

Varje dag är det ett 30-tal personer som drabbas av hjärtstopp utanför sjukhus och andra vårdenheter. Av dessa är det ett fåtal som överlever och detta på grund av att det inte finns utrustning för att väcka personen till liv. Tack vare att din arbetsgivare ser till att alla anställda får lära sig HLR, Första hjälpen och hur en hjärtstartare fungerar så har din chef gjort att en människa troligtvis överlever.

Fortfarande finns alldeles för få hjärtstartare inom det offentliga och ännu mer inom privat verksamhet. Kostnaden kan till en början tyckas vara hög, men vid en situation såsom den ovan så är 15000kr inga pengar att tala om för att rädda ett liv. Förhoppningen är att det i framtiden ska vara så billigt och så enkelt att bära med sig en defibrillator att alla kan göra det och på så sätt öka möjligheterna att rädda ett liv till tvåsiffriga procent. Med din hjälp och kunskap kan detta bli möjligt.